معرفي سازمان و اهداف آن

سازمان ميادين ميوه و تره بار و سامان دهی مشاغل شهری كرمان با رعايت بند 18 ماده 55 قانون شهرداري و همچنين ماده 7 آئين نامه ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370/8/28او براساس مفاد ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1تاسيس گرديده و وابسته به شهرداري مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و مطابق مفاد اساسنامه خود و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرقه توزيع ميوه مصوب سال 1358 و قانون اصلاحي آن مصوب 1372/5/20مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي مربوطه مصوب 1374/11/1هيئت وزيران طبق اصول بازرگاني و به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود. هدف از تشكيل اين سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار است ،تا بتواند مسير حركت محصولات مذكور را از توليد به توزيع با اصول صحيح هدايت نمايد و همچنين سامان دادن به مشاغل شهري با رعايت طرحهاي جامع، تفضيلي و مقررات موضوعه است.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار
محمد بابایی

حاضرین در سایت

ما 125 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top