ایستگاه های ساماندهی ماشین آلات ساختمانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

ایستگاههای فصلی

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

نرخ نامه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان میادین، میوه و تره بار:

90 درصد دکههای سطح شهر ساماندهی شدهاند

 

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار شهرداری در خصوص ساماندهی مشاغل شهری که در سالگذشته انجام شد، گفت: از جمله این اقدامات ساماندهی دکههای سطح شهر بود که 90 درصد این دکهها ساماندهی و یکشکل شدهاند که به زیبایی سیمای شهر هم کمک میکند.

مهندس محمدحسین مومنی افزود: راهاندازی و ساماندهی دو بازارچهی محلی در خیابانهای ابوذر و ابوحامد، از اقدامات دیگری بود که در سال  گذشته انجام شد.

وی با بیان اینکه بازارچهی ابوذر واقع در کوچه شماره 36 خیابان ابوذر، یک بازارچهی فصلی است که مالکیت آن با شهرداری است، تصریح کرد: این بازارچه توسط بخش خصوصی اداره میشود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمتهای مناسب در آن عرضه میشود.

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار شهرداری با بیان اینکه بازارچهی گنجعلیخان نیز در خیابان ابوحامد قرار گرفته و در آن، مواد لبنی و پروتئینی عرضه میشود، افزود: این دو بازارچه در سال گذشته و با اقداماتی که در زمینهی ساماندهی آنها انجام شد، رونق خوبی گرفتهاند.

مومنی با تاکید بر اینکه تمام سعی ما بر این است که بازارچههای محلی را در سال جاری راهاندازی کنیم تا با راهاندازی شش بازارچهی دیگر، خدمت خوبی به مردم ارایه شود، خاطرنشان کرد: امید است با راهاندازی این بازارچهها دسترسی مردم به ارزاق عمومی از جمله میوه و ترهبار و مواد پروتئینی و لبنی راحتتر شود.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار
محمد بابایی

حاضرین در سایت

ما 131 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top